Klacz małopolska Fabella jest córką znakomitego ogiera Saganek i walewickiej hodowli klaczy Fryzja po Elsing oo. Klacz użytkowana wierzchowo.